Constant Clean – en hållbar biltvätt

Constant Clean strävar ständigt efter att minska miljöpåverkan. Detta gör vi både genom att konstant granska det egna arbetet samt genom att uppmana andra att välja hållbara bilvårdsanläggningar. Sedan starten 1987 har vi kämpat för ett rent grundvatten- fritt från tungmetaller och oljerester. För oss står flexibilitet, miljö och innovation i fokus. Vi letar aktivt efter sätt att minska utsläppen och tillsammans med andra aktörer i branschen har vi bland annat tagit fram miljövänliga reningsverk som inte genererar stora utsläpp. Vi följer inte bara med i utvecklingen – vi hjälper till att forma den.

Farorna med att tvätta bilen hemma

Idag är det fler och fler kommuner som uppmärksammar farorna med att tvätta bilen hemma. Det är förbjudet att tvätta bilen hemma i ett flertal svenska kommuner, istället hänvisar man till särskilda och godkända bilvårdsanläggningar. Att tvätta bilen på gatan leder till att farliga utsläpp som tungmetaller och olja rinner ut i dagvattnet.

Väljer du istället att tvätta bilen på en godkänd anläggning finns oftast olika reningsverk som ser till att det smutsiga vattnet renas istället för att de förorenar grund- eller dagvatten. Constant Clean vill påverka fler konsumenter att tvätta bilen på ett hållbart sätt. Vill du läsa mer om varför du bör välja en bilvårdsanläggning istället för att tvätta hemma? Här hittar du mer information.

Innovativa reningsverk för biltvättar

Innovativa reningsverk för biltvättar

Eftersom vi värnar om ett rent grundvatten är våra reningsverk en viktig kärna i alla arbeten. Tack vare stor kompetens, givande samarbeten och skickliga kollegor har vi utvecklat framtidens reningsverk. Våra reningsverk Gizmo och WashWell renar vattnet från farliga ämnen. Vårt senaste tillskott WashWell är dessutom ett helt biologiskt system där vattnet sedan kan återanvändas till nya tvättar. Systemet genererar inga restprodukter och är helt självförsörjande tack vare användningen av solceller. Förutom att ha minimal miljöpåverkan är detta reningsverk även otroligt stilrent- reningsverkets behållare ovan jord kan berikas genom att plantera gröna växter. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för framtidens vattenreningsteknologi! Vill du läsa mer om WashWell och vårt miljöengagemang kan du klicka här.

Vår miljöpolicy – ett grönare arbetssätt

Förutom att inspirera andra till att välja mer hållbara alternativ arbetar Constant Clean löpande med den egna organisationen. Vi letar ständigt efter sätt att minska företagets egna miljöpåverkan och arbetar aktivt för att effektivisera våra transporter. Vi är även ISO 14001 certifierade sedan 2010 vilket innebär att vi har ett omfattande miljöledningssystem i verksamheten. Varje år blir vi granskade av ett SWEDAC-godkänt certifieringsorgan som ger oss förbättringsförslag. Constant Clean följer både miljölagar och krav samt kontinuerligt ämnar minska sitt ekologiska avtryck.

Förutom vår ISO-certifiering använder vi oss endast av svanenmärkta kemikalier till våra biltvättar. Våra kemikalier kommer från Turtle Wax Professional som kombinerar både kvalitet och prestanda. Constant Clean är ett unikt företag på marknaden genom vår ISO certifiering och vårt aktiva hållbarhetsarbete. Tillsammans hjälper vi dig att göra rätt vid tvätt. Tack vare en god produktkännedom, erfaren personal samt ett löpande miljöarbete styr vi framtiden mot rena bilar och rent vatten.

Har du har övriga frågor om miljövänlig biltvätt, våra tjänster eller funderar du på att anlägga en bilvårdsanläggning? Kontakta oss så hjälper vi dig att skapa en anläggning som är hållbar, lönsam och miljövänlig.

INFORMATION OCH VÄGLEDING

Relaterade artiklar

Biltvätt

Behöver du hjälp eller har frågor?

Är din biltvättsanläggning i behov av service, vill du uppgradera din befintliga anläggning eller söker du efter en helt ny biltvättsanläggning som både är hållbar och miljövänlig?  Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!