Provtagning vatten

Vi är godkända provtagare av spillvatten från bilvårdsanläggningar, antingen i samband med service eller vid separat beställning.

Några saker att tänka på innan provtagning utförs

  • Kontrollera med er tillsyningsmyndighet vilken typ av prov just ni behöver, exempelvis dag-, dygn- eller veckoprov. Tömning av brunnar får ej vara gjord inom en månad från provtagningstillfället. Provet ska tas vid hög tvättbelastning.
  • Miljörapport skall inges till er tillsyningsmyndighet varje år, senast 31 mars. Förseningsavgiften är mellan 1.000 – 2.000 kr.

Förklaring av mätvärdesgränser

  • Riktvärde: Värde som inte bör överskridas. Om värdet överskrids så föreligger skyldighet att vidta åtgärder.
  • Gränsvärde: Ett värde som aldrig får överskridas.

 

För mer information

Kontakta Ulf

Ulf Ramsay

produktchef