Kart­läggning av brunn­system

Skräddar­sytt brunn­system och olje­avskiljare

Vid projektering av en bilvårdsanläggning är ett skräddarsytt brunnsystem och oljeavskiljare ett otroligt viktigt steg. Eftersom biltvättar ofta har stora vattenutsläpp behövs ett tydligt system för vart vattnet ska ta vägen. Utan ett väl fungerande brunnsystem riskerar smutsigt vatten från tvätten att förorena naturen i omgivningen.

Kart­läggning av brunn­system för spill­vatten och dagvatten

Dagvatten är det naturliga regn och smältvattnet som bildas beroende på nederbörd. Spillvatten däremot är de avloppsvatten som rinner av bilen under en biltvätt. Olika platser har olika förutsättningar och klimat för att ta hand om både spill- och dagvatten. Därför är det viktigt att kartlägga brunnsystem innan du ser över var du kan placera din bilvårdsanläggning. Vi på Constant Clean har alltid platsens unika väderförhållanden i åtanke vid kartläggning av brunnssystem. På så vis skapas ett nästan skräddarsytt och hållbart brunnsystem som är väl anpassat efter platsens olika förutsättningar.

Spillvatten är förorenat vattnet som rinner ut efter att du exempelvis tvättat din bil. Det här vattnet behöver hanteras på ett miljövänligt sätt och gå genom ett reningsverk för att inte förorena naturen. Constant Clean har stor erfarenhet av effektiva reningsverk. Vi har bland annat tagit fram det innovativa reningsverket Gizmo som effektivt sänker utsläppen av tungmetaller. Washwell är ett annat effektivt biologiskt reningsverk som renar spillvatten från bilvårdsanläggningar. Spillvattnet renas i reningsverket som sedan cirkuleras tillbaka till biltvätten där vattnet återanvänds,  överflöd utav det vatten som renats går sedan vidare ut på spillvattennätet.

Under kartläggningen tar vi fram flödesscheman, brunnstorlekar och instruktioner inför slamtömning- allt för att våra kunder ska känna sig trygga inför framtiden.

Vi är även behöriga provtagare av spillvatten från bilvårdsanläggningar, läs mer om våra reningsverk.

Biltvätt

Behöver du hjälp eller har frågor?

Är din biltvättsanläggning i behov av service, vill du uppgradera din befintliga anläggning eller söker du efter en helt ny biltvättsanläggning som både är hållbar och miljövänlig?  Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Authorized Distributor Christ Wash Systems