Besiktning av olje­vskiljare

Kontroll av olje­avskiljare för bilvårds­anläggningar

Utöver möjligheten att lägga till ett gynnsamt kem- och serviceavtal erbjuder vi på Constant Clean även kontroll av oljeavskiljare. Vi är auktoriserade och följer riktlinjerna i STOR/SPT:s Metodhandbok samt SS-EN 858-2. För att kunna kvalitetssäkra oljeavskiljaren som kontrolleras ställer vi höga krav på kompetens hos vår personal. På så vis ser vi till att alla våra kontroller blir noggrant och effektivt utförda.

Vi utför 5-årskontroller och 6-månaderskontroller enligt kapitel 6 i SS-EN 858-2 med stöd av den kontrollrapport för oljeavskiljarsystem som tagits fram av Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening, STOR och SPT Association.

Constant Clean är medlemmar i föreningen STOR, som tillsammans med SPT och i samråd med Swedac är ansvariga för att de metoder som ligger till grund för ackreditering uppdateras och hålls aktuella. Vi tillhandahåller därefter information om nya regler och anvisningar som berör företag och myndigheter i branschen. Därmed håller vi oss uppdaterade med den senaste informationen samtidigt som vi garanterar en hög kvalitet och kompetens vid utförandet av alla våra besiktningar.

Biltvätt

Behöver du hjälp eller har frågor?

Är din biltvättsanläggning i behov av service, vill du uppgradera din befintliga anläggning eller söker du efter en helt ny biltvättsanläggning som både är hållbar och miljövänlig?  Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Authorized Distributor Christ Wash Systems