Renings­verk

Gizmo

Vårt högteknologiska reningsverk som vi utvecklat under flera år eftersom befintliga produkter inte motsvarade de krav som vi, kunderna och miljömyndigheterna ställde. Reningsverket arbetar med kemisk fällning vilken har den i särklass bästa verkningsgraden när det gäller att sänka utsläppen av tungmetaller. Gizmo använder sig av morgondagens teknik redan idag, bl.a. mäts tankvolymer med ultraljud och hela anläggningen kan övervakas och fjärrstyras via Internet.

Gizmo logo

WashWell

WashWell är ett helt biologiskt system för effektiv rening av avloppsvatten från biltvättsanläggningar, där det renade vattnet kan cirkuleras tillbaka till biltvätten och kan användas om och om igen. Den vattenförlust som uppstår på grund av dunstning kan kompenseras med uppsamling av regnvatten, en teknik som används i flera av de biltvättanläggningar vi levererar idag. En lösning för alla biltvättsanläggningar med en energiåtgång på ca 800 kwh per år vid 15 000 tvättar. WashWell producerar inga restprodukter och inget överskottsslam. Systemet består av två robusta tankar som placeras under jord utomhus, två pumpar – en nivåpump och en luftpump för hög syresättning och cirkulation av vattnet, samt en innovativt konstruerad biostruktur för mikrobiell påväxt, så kallad biofilm.

Washwell logo
Provtagning vatten vid biltvätt

Provtagning vatten

Vi är behöriga provtagare av avloppsvatten och utför provtagning av spillvatten från bilvårdsanläggningar. Vi hjälper er med provtagning för den miljörapport som skall inges till er tillsyningsmyndighet varje år, senast den 31 mars.

Biltvätt

Behöver du hjälp eller har frågor?

Är din biltvättsanläggning i behov av service, vill du uppgradera din befintliga anläggning eller söker du efter en helt ny biltvättsanläggning som både är hållbar och miljövänlig?  Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Authorized Distributor Christ Wash Systems