Miljöpolicy

Vi är 14001-certifierade

Utöver vårt egna interna utvecklingsarbete är Constant Clean dessutom det enda företaget i branschen med 14001 certifikat som jobbar efter dess riktlinjer och krav. Denna internationella standard beskriver hur företag ska arbeta för att uppfylla miljökrav och miljölagar, samt hur man ständigt kan förbättra miljöarbetet i verksamheten för att minska sitt ekologiska avtryck. Vår verksamhet granskas årligen av godkända SWEDAC certifieringsorgan för att se till att vi uppfyller villkoren och kan åtgärda eventuella brister och avvikelser.

ISO 14001
Hållbar biltvätt
Miljömärkt svanen 30130095
Grön biltvätt

Fordonstvätt med positiv miljöeffekt

Med lång erfarenhet och djup produktkunskap kan vi på constant clean erbjuda anläggningar för fordonstvätt med positiv miljöeffekt och bästa möjliga funktion för rena bilar och rent vatten. Genom noggrann och heltäckande rådgivning till kunder vid val av anläggning, installation, samt drift av dessa ser vi till att bidra till en mer hållbar framtid. Vi är mycket medvetna om den miljöpåverkan biltvättar vanligtvis har, därför väljer vi att arbeta långsiktigt med tydliga handlingsplaner och miljömål med fokus på ett livscykelperspektiv. Detta inkluderar allt ifrån funktion, hållbarhet, kvalitet och lång livslängd, till medveten produktion hos leverantörer och återvinning. Vårt miljöarbete och omtanke om grundvattnet har varit en självklar och naturlig del av verksamheten ända sedan starten 1987 och genomsyrar fortfarande allt vi gör i vårt dagliga arbete.

Starka samarbeten

Sprid miljötänk i anläggningar för fordonstvätt

Utöver våra interna processer och miljömål har vi även byggt upp ett starkt samarbete med andra företag och tillverkare med stort miljöfokus i branschen för att sprida miljötänket och påverka konsumenter till mer hållbara val i vardagen. Detta genom att exempelvis förklara vikten av att inte tvätta bilen på sin egna tomt eller gata, utan välja en bilvårdsanläggning med väl fungerande reningsverk och miljövänliga kemikalier. Därför har vårt företag också själva utvecklat marknadens effektivaste reningsverk, Gizmo, och levererar produkter för bilvård, tvätt och brunnssystem som är snällare för planeten och grundvattnet. Med vårt stora fokus på miljö och hållbarhet, samt optimala och effektiva produkter och tekniker är vårt företag ditt självklara val som återförsäljare av bilvårdsanläggningar.

Miljöbild som symbol för vårt miljötänk
Bil som tvättas

Identifiera brister & leverera hållbara biltvättar

I vår interna verksamhet utvärderar vi ständigt möjligheterna till att utveckla och förbättra reningsverk för biltvättanläggningar. Vi arbetar aktivt i hela organisationen för att identifiera brister och möjligheter i vårt förbättringsarbete genom hela kedjan. Processer med stöd av arbetsbeskrivningar och rutiner säkerställer att rätt kompetens alltid finns på rätt plats. Ett av företagets högsta prioriteringar är att alltid sträva efter att gå så långt som möjligt för att förebygga miljöskador och skydda miljön. Constant Clean vill bedriva en verksamhet med så begränsad miljöpåverkan som möjligt genom särskilt fokus på effektiva transporter, kraftiga reningsverk, miljövänliga kemikalier, och samtidigt följa de miljörelaterade lagar och bindande krav som går att tillämpa på vår verksamhet.

Miljövänlig biltvätt genom utbildning av medarbetare

I vår interna verksamhet utvärderar vi ständigt möjligheterna till att utveckla och förbättra reningsverk för biltvättanläggningar. Vi arbetar aktivt i hela organisationen för att identifiera brister och möjligheter i vårt förbättringsarbete genom hela kedjan. Processer med stöd av arbetsbeskrivningar och rutiner säkerställer att rätt kompetens alltid finns på rätt plats. Ett av företagets högsta prioriteringar är att alltid sträva efter att gå så långt som möjligt för att förebygga miljöskador och skydda miljön. Constant Clean vill bedriva en verksamhet med så begränsad miljöpåverkan som möjligt genom särskilt fokus på effektiva transporter, kraftiga reningsverk, miljövänliga kemikalier, och samtidigt följa de miljörelaterade lagar och bindande krav som går att tillämpa på vår verksamhet.

Miljöbild på mossa
Miljöbild vatten

Godkända enligt EcoVadis

EcoVadis är en av de främsta leverantörerna av hållbarhetsbetyg för företag globalt. Deras tillvägagångssätt grundar sig på internationellt erkända hållbarhetsstandarder såsom Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact och ISO 26000. Constant Clean är godkända enligt EcoVadis vilket vi är väldigt stolta över. EcoVadis utvärderar företags prestationer inom områden som miljö, hållbara inköp, etik, arbetstagarrättigheter och mänskliga rättigheter.

Miljlöbild stor väg in till stad

Miljövision

Med miljötänk i fokus

Vi ska med vår erkända produktkunskap erbjuda fordonstvätt-anläggningar med god miljöeffekt och bästa möjliga funktion för rena bilar och rent vatten. Detta genom god rådgivning till kunder vid val av anläggning samt vid installation och drift av dessa.

I vår interna verksamhet utvärderar vi ständigt möjligheterna att utveckla och förbättra reningsverk för biltvättanläggningar och vi ska så långt som det är möjligt förebygga miljöskador och skydda miljön.

Vi ska bedriva verksamheten med begränsad miljöpåverkan med särskilt fokus på effektiva transporter samt följa alla tillämpliga miljörelaterade lagar och andra bindande krav.

Våra medarbetare förväntas aktivt bidra med sitt yrkeskunnande och engagemang för att motsvara kundernas förväntningar och arbeta med ständiga förbättringar. Vi gör detta genom att utveckla, vidareutbilda och säkerställa kompetensen hos våra medarbetare. Därigenom skapar vi förtroende för företaget som är grunden för en långsiktig kundrelation.

Ulf Ramsay
VD, Constant Clean AB

Biltvätt

Behöver du hjälp eller har frågor?

Är din biltvättsanläggning i behov av service, vill du uppgradera din befintliga anläggning eller söker du efter en helt ny biltvättsanläggning som både är hållbar och miljövänlig?  Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Authorized Distributor Christ Wash Systems