Gizmo

Ett högteknologisk reningsverk

Gizmo är ett högteknologiskt reningsverk som vi själva konstruerat och utvecklat under flera år då befintliga produkter inte motsvarade de krav som vi, kunderna och myndigheterna ställde. Reningsverket arbetar med kemisk fällning vilken har den i särklass bästa verkningsgraden för att sänka utsläppen av tungmetaller. Gizmo använder sig av morgondagens teknik redan idag, bl a mäts tankvolymer med ultraljud och hela anläggningen kan övervakas och fjärrstyras via Internet.

Fakta

DISPLAY 10.4″ med pekskärm. Fjärrstyrning av reningsverk via Internet med PLUS+ Tjänst

Information via e-mail

Vid eventuellt fel skickas automatiskt ett e-mail till kund och/eller servicepersonal med information om anläggningens placering, felets typ, tidpunkt samt när/om felet har åtgärdats. Vid behov av påfyllning av kemikalier skickas e-mail till kund och/eller kemleverantör.

PLUS+ Tjänst

Gizmo reningsverk använder sig av morgondagens teknik från ledande leverantörer redan idag. Alla Gizmo är förberedda med PLUS+ Tjänst, där du som kund kan få full kontroll över reningsverket. Det enda som behövs är en nätverksanslutning samt PLUS+ Tjänst. Programvaran som ingår kan uppdateras fritt via internet och ett minneskort för datalagring medföljer.

Terminalspegling

Via en webbportal kommer du in i reningsverkets terminal och kan kontrollera och sköta hela anläggningen. Olika behörigheter kan ges, från ren observation till full access.

Ritningar

Ritningar över brunnsystem, elritningar och instruktioner kan ses via terminalen.

Statistik

Via PLUS+ Tjänstportalen på webben har du tillgång till följande statistik och funktioner…

Biltvätt

Behöver du hjälp eller har frågor?

Är din biltvättsanläggning i behov av service, vill du uppgradera din befintliga anläggning eller söker du efter en helt ny biltvättsanläggning som både är hållbar och miljövänlig?  Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Authorized Distributor Christ Wash Systems