WashWell
Låter mikrober
göra jobbet

WashWell. Vår nya vattenreningsteknologi för biltvättar. Med mikrober som gör jobbet.

Miljöarbetet och omtanken om vårt gemensamma grundvatten har varit en del av vår vardag sedan företagets start 1987. Förutom att vässa våra interna miljöprocesser i verksamheten har vi också sedan länge samarbetat med andra företag i branschen för att påverka konsumenter till att i allt högre grad använda biltvätt- och bilvårdsanläggningar istället för att tvätta bilen på gata eller egen tomt. Idag är det förbjudet i många svenska kommuner att tvätta bilen på hårda ytor där tvättvattnet, som bland annat innehåller tungmetaller och oljerester, kan rinna ner i dagvattnet.

Hjärtat i våra tvättanläggningar är därför reningsverken, vi har själva utvecklat ett av marknadens modernaste och effektivaste, Gizmo – som arbetar med kemisk fällning – men samarbetar också med andra tillverkare som erbjuder modern, effektiv och lönsam teknik. Här nedanför kan du läsa om det senaste tillskottet bland våra reningsverk, WashWell.

WashWell. Biltvättens levande hjärta

Ett slutet biologiskt system som kan drivas med solceller

Vi är omåttligt stolta över att presentera vårt nyaste reningsverk WashWell, ett samarbete med det svenska innovationsföretaget Carex of Sweden. WashWell är ett helt biologiskt system för effektiv rening av avloppsvatten från biltvättar, där också vattnet kan återanvändas i ett slutet kretslopp.

Systemet är konstruerat efter principer och kunskap kring de biologiska processer som äger rum i naturliga sjöekosystem, där mikroorganismer samspelar i växtmikrobiella näringsvävar.

WashWell producerar inga restprodukter och inget överskottsslam. Systemet består av två robusta tankar som placeras under jord utomhus, två pumpar – en nivåpump och en luftpump för hög syresättning och cirkulation av vattnet, samt en innovativt konstruerad biostruktur för mikrobiell påväxt, så kallad biofilm.

Det renade vattnet från WashWell cirkuleras tillbaka till biltvätten och kan användas om och om igen. Den vattenförlust som uppstår på grund av dunstning kan kompenseras med uppsamling av regnvatten, en teknik som används i flera av de biltvättanläggningar vi levererar idag.

Den del av reningsverkets behållare som syns ovan jord förses med en plantering av gröna växter som bidrar till reningsprocessen, vilket förutom att göra anläggningen i princip osynlig, även visar för ögat att installationen bygger på naturliga processer.

Energiåtgången är extremt låg och den enda strömkälla som behövs är till pumpsystemet. Med hjälp av solceller som driver detta blir WashWell helt självförsörjande. WashWell bidrar alltså direkt till bevarande av lokala vattenresurser och återbyggande av balansen i naturen.

Den biologiska lösningen skapar unika ekonomiska och miljömässiga vinster utan att man behöver kompromissa med biltvättens kapacitet eller tvättresultatet.

Välkommen till framtidens vattenreningsteknologi för biltvättar!

För mer information

Kontakta Robin eller Brian