Om Constant Clean

Effektiva och väl fungerande biltvättanläggningar ger både lönsamhet till våra kunder och stora miljövinster. Vi ser det som ett av våra viktigaste uppdrag att få ännu fler av Sveriges bilägare medvetna om nyttan av att tvätta sina bilar på en biltvätt där spillvattnet renas och inte rinner direkt ut i grundvattnet. Därför är vi del av initiativet ”Hållbar Biltvätt”, vi är förstås också ISO-certifierade, planerar noggrant logistiken vid transporter, jobbar envetet med återvinning samt levererar hyperkoncentrerat Svanenmärkt biltvättkem till våra kunders biltvättanläggningar.

Constant Clean sedan 1987

Efter drygt 30 år i branschen, med bland annat stora oljebolag på kundlistan sedan start, kan vi det här med biltvätt och sköter hela kedjan från försäljning, projektering och montage, utbildning av personal ute på stationerna samt eftermarknad via effektiva kem och serviceavtal. I sortimentet finns roll-overtvättar, tvättbanor, tvätta-själv-anläggningar, reningsverk, entré- och betalsystem, kringutrustning och Svanenmärkt kem. Plus egentillverkade lösningar från våra utvecklings- och produktionsavdelningar, när speciallösningar krävs.

Utvalda samarbetspartners

Vi kör helst med säkra kort och har under åren byggt upp partnerskap med flera internationellt kända varumärken, något som ger stabila och långsiktiga samarbeten. Våra biltvättanläggningar kommer från Otto Christ AG, en av Europas största tillverkare av roll-overs, självtvättanläggningar, tvättbanor och allt som hör till.

Kemikalierna – Svanenmärkta förstås – kommer från världens mest kända varumärke inom professionell bilvård, Turtle Wax Professional. När det gäller kringutrustning har vi valt Mosmatic, som med schweizisk precision producerar de i vårt tycke bästa produkterna inom detta område.

Ett heltäckande sortiment

I vårt sortiment finns allt som behövs för att bygga en framgångsrik och lönsam biltvätt eller uppgradera en befintlig. Beroende på förutsättningarna kan lösningen vara en av våra tiotal olika roll-overmaskiner i olika storlekar och kapacitet, eller kompletta högpresterande tvättgator.

Under senare år har marknaden för självtvättar vuxit rejält och vi bygger idag ett stort antal anläggningar till ledande tvätt- och bensinkedjor samt enskilda entreprenörer. Efter uppstart av en anläggning, där vi också utbildar personalen, står vi beredda att ta hand om service och kemleveranser, oftast via förmånliga och transparenta serviceavtal som gör det enkelt för kunden att under maskinernas hela livstid överblicka statistik som driftkostnader, lönsamhet och rapportering till miljömyndigheter.

Förutom tvättar har vi förstås också all tänkbar kringutrustning som reningsverk, dammsugar-anläggningar, samt infarts- och betalsystem. Och finns det inte produkter på marknaden som motsvarar våra krav tillverkar vi dem själva.

En heltäckande organisation

Ett 60-tal Constant Clean-medarbetare är hela tiden i rörelse för att mätta kundernas behov. De jobbar med bland annat projektering, CAD, ekonomi och försäljning, produktion, inspektion av brunnar, montage av tvättanläggningar, tagning av vattenprover, myndighetskontakter, service av maskiner, kemleveranser och mycket mer. Huvudkontoret ligger i Huddinge söder om Stockholm och vi har representation på ytterligare ett 20-tal platser runt om i Sverige. Vår viktigaste princip är att göra allt med egen personal, för att säkerställa löftet att alltid hålla högsta möjliga servicenivå och ständigt utveckla vår största framgångsfaktor, den personliga och nära kontakten.

Vårt miljöengagemang

I denna tid av intensiva hållbarhets- och klimatdiskussioner känner vi oss relativt lugna. Miljöarbetet och omtanken om vårt gemensamma grundvatten har varit en del av vår vardag sedan företagets start 1987. Förutom att vässa våra interna miljöprocesser i verksamheten har vi också sedan länge samarbetat med andra företag i branschen för att påverka konsumenter till att i allt högre grad använda biltvätt- och bilvårdsanläggningar istället för att tvätta bilen på gata eller egen tomt, något som idag dessutom är förbjudet i många svenska kommuner. Hjärtat i våra tvättanläggningar är därför reningsverken, vi är väldigt stolta över att själva ha utvecklat ett av marknadens modernaste och effektivaste, Gizmo, men samarbetar också med andra tillverkare som erbjuder modern, effektiv och lönsam teknik, t.ex. Carex of Sweden som utvecklat de biologiska reningsverken WashWell för professionella biltvättanläggningar, samt TreeWell för fastigheter med enskilda avlopp.

Constant Clean är ISO-certifierade

Constant Clean använder svanenmärkta produkter