TreeWells logotyp - TreeWell Biologisk avloppsrening

TreeWell:
Rent vatten
helt naturligt

TreeWell är i dag en del av Constant Clean AB

TreeWell är sedan april i år en del av Constant Clean. Med en större och framför allt en rikstäckande organisation i ryggen får TreeWell helt nya möjligheter.
– Med sextio nya arbetskamrater känns det som om jag fått vingar, säger Maria Mörnborg, försäljningsansvarig. En organisation för både service och installation, ända nerifrån Skåne upp till Norrland har skaffat oss ett helt nytt utgångsläge.

TreeWell biologisk avloppsrening

Avloppsvatten från hushåll innehåller bl.a. stora mängder syreförbrukande material, det är framför allt fosfor och kväve som bidrar till övergödning av våra vattendrag. TreeWell renar avloppsvatten från dessa ämne, samtidigt som också läkemedelsrester, hormoner, kosmetika m.m. tas om hand. TreeWell är ett helt biologiskt system som effektivt och helt slamfritt renar avloppsvatten, där också vattnet kan återanvändas i ett slutet kretslopp. En lösning som lämpar sig väl i känsligare miljöer, t.ex. öar i skärgården, där hög skyddsnivå råder.

En helt naturlig process

Den biologiska processen i en TreeWell-anläggning är densamma som äger rum i naturliga sjöekosystem, där mikroorganismer samspelar i växtmikrobiella näringsvävar. Det renade vattnet är fritt från restprodukter och TreeWell lämnar inget överskottsslam. Två robusta tankar som placeras under jord utomhus, två pumpar – en nivåpump och en luftpump ger en hög syresättning och cirkulation av vattnet, ger den innovativt konstruerad biostrukturen energi nog att göra jobbet. Det renade vattnet motsvarar vanligt sjövatten som kan återanvändas till bevattning, dammar, spolvatten på toaletter, eller ledas ut i ett dike för att återgå i det naturliga kretsloppet.

TreeWell - en prydnad för trädgården

Den första tanken gömmer du under jord. Den andra tanken, växtmodulen, smälter naturligt in i miljön, den är också dekorativ och visar att installationen bygger på naturliga processer.

Solcellsdriven avloppsrening

Energiåtgången är låg och anläggningen drivs normalt av 230 V hushållsel. Som tillval finns solceller, vilket kan göra anläggningen helt självförsörjande. Systemet är också helt väderoberoende och kräver minimalt med underhåll.


Intresserad? Gör en offertförfrågan

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi med en offert.

*Glöm inte fälten märkta med asterisk

För mer information

Kontakta Maria

Maria Mörnborg

försäljning