Projektering och besiktning

ritning1

Projektering

Innan en ny bilvårdsanläggning byggs upp och monteras, eller en befintlig renoveras, måste hela projektet noggrant projekteras och ritas upp. Här gör vi hela förarbetet och planerar bygget. Miljön är en av de viktiga bitarna i detta skede, detaljer som spillvattenbrunnar och reningsverk måste fungera oklanderligt och uppfylla myndigheternas krav. Logistiken vid montering av maskiner och annan utrustning är ett annat viktigt område, vår målsättning är alltid att påbörja och slutföra bygget så fort och effektivt som det någonsin går. Allt för att våra kunder snabbt skall kunna börja tjäna pengar på sin anläggning utan långa och krångliga inkörningsperioder.

Besiktning

En annan viktig del i vårt tjänsteutbud är besiktningar av oljeavskiljare och återsugningsskydd, vi är utbildade och godkända för funktionsprov av återsugningsskydd. Idag ställer myndigheterna krav på att oljeavskiljare skall besiktigas vart 5:e år. Vi är auktoriserade av STOR, Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening, detta innebär att vår personal har genomgått STOR:s kurs i skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare.

 

För mer information

Kontakta Mattias