Projektering & kartläggning
av brunnsystem

Vid projekteringen av en bilvårdsanläggning är ett skräddarsytt brunnsystem och oljeavskiljare ett otroligt viktigt steg. Eftersom biltvättar ofta har stora vattenutsläpp behövs ett tydligt system för vart vattnet ska ta vägen. Utan ett väl fungerande brunnsystem riskerar smutsigt vatten från tvätten att förorena naturen i omgivningen.

ritning1

Kartläggning av brunnsystem för spillvatten och dagvatten

Dagvatten är det naturliga regn och smältvattnet som bildas beroende på nederbörd. Spillvatten däremot är de avloppsvatten som rinner av bilen under en biltvätt. Olika platser har olika förutsättningar och klimat för att ta hand om både spill- och dagvatten. Därför är det viktigt att kartlägga brunnsystem innan du ser över var du kan placera din bilvårdsanläggning. Vi på Constant Clean har alltid platsens unika väderförhållanden i åtanke vid kartläggning av brunnssystem. På så vis skapas ett nästan skräddarsytt och hållbart brunnsystem som är väl anpassat efter platsens olika förutsättningar.

Spillvatten är förorenat vattnet som rinner ut efter att du exempelvis tvättat din bil. Det här vattnet behöver hanteras på ett miljövänligt sätt och gå genom ett reningsverk för att inte förorena naturen. Constant Clean har stor erfarenhet av effektiva reningsverk. Vi har bland annat tagit fram det innovativa reningsverket Gizmo som effektivt sänker utsläppen av tungmetaller. Washwell är ett annat effektivt biologiskt reningsverk som renar spillvatten från bilvårdsanläggningar. Spillvattnet renas i reningsverket som sedan cirkuleras tillbaka till biltvätten där vattnet återanvänds,  överflöd utav det vatten som renats går sedan vidare ut på spillvattennätet.

Under kartläggningen tar vi fram flödesscheman, brunnstorlekar och instruktioner inför slamtömning- allt för att våra kunder ska känna sig trygga inför framtiden.

Vi är även behöriga provtagare av spillvatten från bilvårdsanläggningar. Här hittar du mer information om våra reningsverk.

Vi ser fram emot att få hjälpa dig med projektering och kartläggning av brunnssystem. Tillsammans skapar vi ett brunnsystem som är hållbart, effektivt och anpassat efter bilvårdsanläggningens unika förutsättningar.

Vill du läsa mer om hur man startar en hållbar bilvårdsanläggning? Klicka här.

För mer information

Kontakta Robin