Kemavtal

Innan en ny bilvårdsanläggning byggs upp och monteras, eller en befintlig renoveras, måste hela projektet noggrant projekteras och ritas upp. Här gör vi hela förarbetet och planerar bygget. Miljön är en av de viktiga bitarna i detta skede, detaljer som spillvattenbrunnar och reningsverk måste fungera oklanderligt och uppfylla myndigheternas krav. Logistiken vid montering av maskiner och annan utrustning är ett annat viktigt område, vår målsättning är alltid att påbörja och slutföra bygget så fort och effektivt som det någonsin går. Allt för att våra kunder snabbt skall kunna börja tjäna pengar på sin anläggning utan långa och krångliga inkörningsperioder.

Detta ingår alltid i kemavtal från Constant Clean:

● Påfyllning av kemikalier
● Injustering av kemikalier
● Bortforsling av tomemballage med mera
● Journalföring av förbrukning
● Funktionskontroller
● Ihop med serviceavtal rapporterar kemtekniker till serviceavdelningen om det inte är något som han/hon kan lösa på plats.
● Fler tilläggstjänster går att få. Bland annat pejling av brunnsystem och medverkan vid slamtömningar. Kontakta oss för mer information.

Kemavtal för utomhustvättar

När det gäller utomhustvättar har vi förslag på både underhållsavtal och service. På just utomhustvättar erbjuds kemservice där vi kontinuerligt kommer ut till din anläggning och fyller på med miljövänliga kemikalier. Du som kund betalar endast per dunk och inte för varje besök- på så vis blir det anpassat utefter just din servicestation. Constant Clean hjälper med injusteringen i samråd med ägaren / den driftansvarige på bilvårdsanläggningen.

Vill du läsa mer om våra utomhustvättar? Klicka här.

Miljövänliga kemikalier

Constant Clean vill främja den moderna hållbara biltvätten. För oss är miljötänket en central del av vår arbetsprocess. Vi vill visa omtanke mot grundvattnet och naturen runt våra serviceanläggningar. Därmed servar vi våra bilvårdsanläggningar med svanenmärkta kemikalier från Turtle Wax Professional. Vi är även miljöcertifierade enligt ISO14001 och vi följer rådande miljölagstiftning.

Constant Clean ansvarar för att alla arbeten utförs på ett yrkesmässigt sätt av välutbildad personal. För oss ska kvalitet och hållbarhet genomsyra hela arbetsprocessen- allt från valet av kemprodukter till våra besök på plats. På så vis hålls både bilen och naturen ren.

Här hittar du mer praktisk information om hur uppstarten av en bilvårdsanläggning går till.

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss.