TreeWells logotyp - TreeWell Biologisk avloppsrening

TreeWell:
Rent vatten
helt naturligt

Ett kompakt biologiskt system för vattenrening som möter hög skyddsnivå

TreeWell är ett helt biologiskt system för effektiv rening av avloppsvatten och starkt förorenat vatten, där också vattnet kan återanvändas i ett slutet kretslopp. En lösning som lämpar sig väl i känsligare miljöer, där hög skyddsnivå råder.

Systemet är konstruerat efter principer och kunskap kring de biologiska processer som äger rum i naturliga sjöekosystem, där mikroorganismer samspelar i växtmikrobiella näringsvävar.

TreeWell producerar inga restprodukter och inget överskottsslam. Systemet består av två robusta tankar som placeras under jord utomhus, två pumpar – en nivåpump och en luftpump för hög syresättning och cirkulation av vattnet, samt en innovativt konstruerad biostruktur för mikrobiell påväxt, så kallad biofilm.

Energiåtgången är låg och anläggningen drivs normalt av 230 V hushållsel. Som tillval finns solceller, vilket kan göra anläggningen helt självförsörjande. Systemet är väderoberoende och kräver minimalt med underhåll.

TreeWell bidrar alltså direkt till bevarande av lokala vattenresurser och återbyggande av balansen i naturen. Den biologiska lösningen skapar unika ekonomiska och miljömässiga vinster utan att man behöver kompromissa med vattenkvaliteten.

Anläggningen är avsedd för hushåll med enskilda avlopp, från det lilla fristående fritidshuset i skärgården till större samfälligheter med upp till åtta hushåll per anläggning. TreeWell passar även näringsverksamheter som Ekogårdar, kursgårdar och restauranger som vill hålla en hög miljöprofil.

För mer information

Kontakta Maria

Maria Mörnborg

försäljning