Reningsverk

Miljöfrågorna är en naturlig del av vardagen, och idag är det en självklarhet att bilvårdsanläggningar byggs med väldimensionerade reningsverk för att effektivt ta hand om smuts och tungmetaller. Constant Clean har lång erfarenhet av projektering av hela anläggningar från byggstart eller vid renovering, samt en avdelning som bl.a. konstruerar och tillverkar det miljögodkända reningsverket Gizmo.

Gizmo

Vårt högteknologiska reningsverk som vi utvecklat under flera år eftersom befintliga produkter inte motsvarade de krav som vi, kunderna och miljömyndigheterna ställde. Reningsverket arbetar med kemisk fällning vilken har den i särklass bästa verkningsgraden när det gäller att sänka utsläppen av tungmetaller. Gizmo använder sig av morgondagens teknik redan idag, bl.a. mäts tankvolymer med ultraljud och hela anläggningen kan övervakas och fjärrstyras via Internet.
Läs mer »

 

WashWell

WashWell är ett helt biologiskt system för effektiv rening av avloppsvatten från biltvättsanläggningar, där det renade vattnet kan cirkuleras tillbaka till biltvätten och kan användas om och om igen. Den vattenförlust som uppstår på grund av dunstning kan kompenseras med uppsamling av regnvatten, en teknik som används i flera av de biltvättanläggningar vi levererar idag. En lösning för alla biltvättsanläggningar med en kapacitet från 15.000 tvättar/år. WashWell producerar inga restprodukter och inget överskottsslam. Systemet består av två robusta tankar som placeras under jord utomhus, två pumpar – en nivåpump och en luftpump för hög syresättning och cirkulation av vattnet, samt en innovativt konstruerad biostruktur för mikrobiell påväxt, så kallad biofilm.
Läs mer »

 

Provtagning vatten

Vi är behöriga provtagare av avloppsvatten och utför provtagning av spillvatten från bilvårdsanläggningar. Vi hjälper er med provtagning för den miljörapport som skall inges till er tillsyningsmyndighet varje år, senast den 31 mars.
Läs mer »