Kem för bilvårdsanläggningar

svanenI dag servar vi bilvårdsanläggningar med kem och förbrukningsartiklar från världens mest kända varumärke inom professionell bilvård, Turtle Wax Professional. Alla våra kemprodukter från Turtle Wax Professional är Svanenmärkta.

En pågående del av vår verksamhet är också att hela tiden prova och utveckla nya produkter tillsammans med leverantörer och samarbetspartners. Allt för att våra kunder skall ha tillgång till det bästa som finns på marknaden.

För enkel drift och hög lönsamhet erbjuder vi kemavtal där vi tar ansvar för att kundens biltvättanläggning kontinuerligt förses med kem och förbrukningsdetaljer.

Våra kemprodukter

Tekniska fakta om alla kemprodukter hittar du i våra säkerhetsdatablad på denna länk.

Kemtillbehör

  • Hydrominder med behållare
  • Invallningskärl

 

För mer information

Kontakta Ulf