Tvättgator

Kompletta tvättgator med konturstyrda borstar ger optimal tvätteffekt, lång livslängd och hög lönsamhet. Möjlighet att komplettera med tillbehör som högtrycksanläggningar, extra hjultvätt, förtvätts- och polerutrustning. Tvättgatorna byggs av moduler som är lätta att kombinera och anpassa till anläggningens förutsättningar. Alla ingående stommar, pumpaggregat, torkar, borstaxlar mm är tillverkade av rostfritt stål.

Tvättgator

Om tvättgator

hybrid1Hybrid En högeffektiv tvättbana med conveyer och hydrauliska eller elektriska borstar kombinerat med högtryckstvätt, som ger hög kapacitet med snabb genomströmning av fordon och bra lönsamhet. Perfekt för välplacerade tvättanläggningar med hög besöksfrekvens. Alla stommar samt pumpaggregat, torkar, borstaxlar mm är tillverkade av rostfritt stål.

 

transversaltechnik-darstellungTransversal Tak- och sidoborstarna rör sig diagonalt över bilen för att ge bästa tvättresultat. Modulsystemet gör att denna teknik kan användas tillsammans med andra tvätt- och torkenheter i Christs sortiment.

 

Contour Komplett tvättbana med conveyer och konturstyrda borstar. Ger optimal tvätteffekt, lång livslängd och hög lönsamhet. Hela banan är byggd i ett system av moduler som är lätt att kombinera och anpassa till anläggningens förutsättningar.

Christ avfettningsbåge Båge i rostfritt stål som startas via den befintliga kort/kodläsaren och styrs från ett separat skåp med PLC-system för snabba inställningar av tider, tvättprogram och räkneverk.

conveyorConveyerlösningar Conveyorband i flera olika varianter. Säkerhet, funktion och skydd för fälgarna är gemensamma faktorer för dessa produkter. Drivning med rem för max hjulbredd 360 mm eller med kedjedrift för max 330 mm breda hjul. Som tillbehör finns bl a extra fälgskydd och en korrigeringsfunktion som riktar in bilen exakt på conveyorn.