Christ VARIUS TAKT
Fast!

Helautomatisk, programstyrd tvätt och tork för person- och skåpbilar med en kapacitet upp till hela 4.000 tvättar per månad. En tvättunnel i roll-over storlek, med två separata portaler fördubblas tvättkapaciteten när det behövs utan att påverka resultatet. I jämförelse med en full tvättunnel är priset och installationen de viktigaste argumenten. VARIUS TAKT riktar sig till operatörer med mycket hög volym och krävande kunder.

Specifikationer
Tvättar/månad upp till 4000
Borstmaterial PE, SENSOFIL+, SENSOMIX+, SENSOTEX+
Passagehöjd 2300 – 2700 mm
Passagebredd 2400 mm